tonight the music

by akis dimou

greek art theatre “karolos koun”

director: theodoros grampsas
set design - costumes: christina kostea
music: thodoris oikonomou
movement coaching: lia tsolaki