the comedy of errors

by william shakespeare

greek art theatre “karolos koun”

group "petai"
translation: errikos belies
director: dimitris degaitis
set design - costumes: katerina kabanelli
music coaching: nikos tsekos
movement coaching: lia tsolaki
assistant set designer: aliki arnaouti