alladin

children’s stage of the greek art theatre “karolos koun”

director: dimitris degaitis
adaptation: andri theodotou
set design: paris mexis
costumes: paris mexis – evi kalogiropoulou
music: nikos tsekos
lighting: kostis kapelonis
choreography: lia tsolaki